วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม 5 ส.
หลังจากที่ พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ ผกก.สภ.ศรีสมเด็จ ได้มารับตำแหน่งใหม่ ได้ร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้เร่งรัดดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม ๕ ส. และโครงการ โรงพักเพื่อประชาชน  อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพ ทำสวนหย่อม ทาสี สภ. และบ้านพักใหม่ ปรับปรุงห้องรับแจ้งความ ทำห้องพนักงานสอบสวนใหม่ จัดทำโรงจอดรถ ปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ สภ.ศรีสมเด็จ เทพื้นถนนหน้า สภ.ใหม่ และอีกทั้งยังได้นำอุปกรณ์เครื่องมือหนัก ไม่ว่าจะเป็นรถไถ รถแบคโฮ มาปรับ           เกลี่ยดิน เพื่อทำเป็นสนามเด็กเล่น สนามตะกร้อ สนามฟุตบอล ทั้งนี้ เพื่อให้บุตรหลานข้าราชการตำรวจ ตลอดจนทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมาเล่น  มาออกกำลังกาย นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ร่วมกันทำ  Big Cleaning Day อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง เป็นประจำ เพื่อเป็นการบริการประชาชนที่มาใช้บริการ สภ.มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตำรวจ  และได้รับความสะดวกรวดเร็ว ได้มีการปรับปรุงให้มีการบริการที่ดี  มีที่อ่านหนังสือ มีวารสาร มีนำดื่มเย็นๆ ไว้คอยบริการ โดยการปรับปรุงทั้งหมด ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ในแรงงานนั้น ข้าราชการตำรวจทุกคนใน สภ.ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกัน โดยไม่คิดค่าแรงแต่อย่างใด ทาง ผกก.จะคอยดูแลในเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการพัฒนา  ทำให้ประชาชนที่มาช่วยงาน ได้เกิดความภาคภูมิใจ ในการมีส่วนร่วมกันพัฒนาโรงพัก หลังจากการทำงานหรือทำกิจกรรมเสร็จ มีการรับประทานอาหารร่วมกันแบบเป็นกันเอง ได้ทั้งความร่วมมือ ความรักความสามัคคี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  จึงทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ซึ่งนับแต่ที่ ผกก.คนใหม่ ได้เข้ามารับตำแหน่ง ก็จะเห็นความร่วมมือ เห็นการเปลี่ยนแปลง ของอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ต่างๆของ สภ. อย่างมากมาย จนขณะนี้ สภ.ศรีสมเด็จ ถือว่าสวยงาม เหมาะสมกับการองรับการบริการประชาชนในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่เข้ามา สภ.เป็นอย่างมาก ซึ่งโครงการนี้ ผกก.ต้องการที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนร่วมใจกัน สนองนโยบายของ ท่าน ผบ.ตร. ว่า “ปัดกวาดบ้าน ร่วมใจพัฒนา”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น